ΜΑΙΟΣ 2014

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος Μικέδη Ελένη
Αντιπρόεδρος Κουρουνιώτης Νίκος
Ταμίας Μισαηλίδης  Βαγγέλης
Γενικός Γραμματέας Φακούδης Κώστας
Μέλος Αγγουλές Μανώλης
Μέλος Κασαμπά  Ρούλα
Μέλος Τσορβά  Κατερίνα