ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος Σεράφη Χριστίνα
Αντιπρόεδρος Αγγουλές Μανώλης 
Ταμίας Μισαηλίδης  Βαγγέλης
Γενικός Γραμματέας Ιωαννίδου Φωτεινή
Μέλος Γεωργούλης Νίκος
Μέλος Γιαννάρα Φωτεινή
Μέλος Κουγιούλη Θεοδοσία