ΠΑΙΔΙΚΟ

1η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Αποτέ-
λεσμα
ΕΝΩΣΗ ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 25/09/2013 16:00 5 - 3 
ΚΟΦΙΝΑΣ              ΟΜΗΡΟΣ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 25/09/2013 18:00  1 - 3
ΔΑΦΝΗ Α.Ε ΧΙΟΥ/ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26/09/2013 16:00  0 - 18
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΟ
ΚΑΙ ΜΙΝΙ
Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26/09/2013 18:00  1 - 14
ΡΕΠΟ:ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ           
 
2η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Αποτέ-
λεσμα
ΟΜΗΡΟΣ ΔΑΦΝΗ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 09/10/2013  16:00 3 - 0 α.α 
Α.Ε ΧΙΟΥ/
ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 09/10/2013  18:00 15 - 1 
ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΟ
ΚΑΙ ΜΙΝΙ
ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 09/10/2013 18:30  1 - 4
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΟΦΙΝΑΣ       Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 10/10/2013 16:00   0 - 3
ΡΕΠΟ: ΕΝΩΣΗ          
 
3η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Αποτέ-
λεσμα
ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ Α.Ε ΧΙΟΥ/
ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ  13/11/2013  16:00  0 - 3
ΕΝΩΣΗ ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ  13/11/2013  18:00   1 - 5
ΚΟΦΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ  14/11/2013  16:00   3 - 0
α.α
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΟΜΗΡΟΣ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ  14/11/2013  18:00   0 - 11
ΡΕΠΟ: ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ           
 
4η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Αποτέ-
λεσμα
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟ
ΚΑΙ ΜΙΝΙ
ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 27/11/2013  16:00 6 - 0 
ΕΝΩΣΗ ΚΟΦΙΝΑΣ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 27/11/2013  18:00 1 - 10
ΟΜΗΡΟΣ ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27/11/2013  16:00  12 - 1
ΔΑΦΝΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27/11/2013  18:00  0 - 3
α.α
ΡΕΠΟ: ΑΕ ΧΙΟΥ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ          
 
5η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Αποτέ-
λεσμα
ΚΟΦΙΝΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25/01/2014 13:00  6 - 3
ΚΛΑΣΣΙΚΟ
ΚΑΙ ΜΙΝΙ
ΕΝΩΣΗ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 22/01/2014 18:00 10 -2
ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ ΔΑΦΝΗ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 12/12/2013 16:00 3 - 0  α.α
Α.Ε ΧΙΟΥ/
 ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 22/01/2014 15:30 0 - 7
ΡΕΠΟ: ΟΜΗΡΟΣ           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6η αγωνιστική
Γηπεδούχος        Φιλοξενούμενος   Γήπεδο          Ημέρα      Ημερομηνία   Ώρα    Αποτέ-
λεσμα  
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΚΟΦΙΝΑΣ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 05/02/2014  15:30  3 - 1
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 05/02/2014  16:00   5 - 3
ΕΝΩΣΗ Α.Ε ΧΙΟΥ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ  ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 05/02/2014  18:00  6 - 0
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΜΗΡΟΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 06/02/2014  15:30  1 - 3
ΡΕΠΟ: ΔΑΦΝΗ           
 
7η αγωνιστική
Γηπεδούχος         Φιλοξενούμενος       Γήπεδο              Ημέρα Ημερομηνία       Ώρα     Αποτέ-
λεσμα
      
ΔΑΦΝΗ ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ         0 - 3
 α,α
ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ  ΚΟΦΙΝΑΣ  ΦΑΦΑΛΕΙΟ  ΤΕΤΑΡΤΗ  19/02/2014  15:30  0 -8
Α.Ε ΧΙΟΥ/ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ  ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ  Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ  ΤΕΤΑΡΤΗ  19/02/2014  15:30  0 - 3
 α,α
ΟΜΗΡΟΣ  ΕΝΩΣΗ  Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ  ΠΕΜΠΤΗ  20/01/2014  15:30   3 - 0 α.α
ΡΕΠΟ: ΠΟΣΕΙΔΩΝ           
 
8η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Γήπεδο           Ημέρα      Ημερομηνία     Ώρα Αποτέ-
λεσμα
       
ΚΟΦΙΝΑΣ  Α.Ε ΧΙΟΥ/ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ  ΘΥΜΙΑΝΩΝ  ΤΕΤΑΡΤΗ  05/03/2014  15:30   3 - 0
  α.α
ΕΝΩΣΗ  ΔΑΦΝΗ           3 - 0
  α.α
ΠΟΣΕΙΔΩΝ  ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΦΑΦΑΛΕΙΟ  ΤΕΤΑΡΤΗ  05/03/2014  18:00  0 - 3
 α,α
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ  ΟΜΗΡΟΣ  ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 19/3/2014 16:00 7 - 3
ΡΕΠΟ: ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Γήπεδο           Ημέρα      Ημερομηνία     Ώρα Αποτέ-
λεσμα
       
ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ          3 - 0
  α.α
ΕΝΩΣΗ  ΠΟΣΕΙΔΩΝ     19/3/13    6 -2
ΚΛΑΣΙΚΟ ΔΑΦΝΗ         3 - 0
 α,α
ΟΜΗΡΟΣ ΑΕΧΒ         3 - 0
 α,α
ΡΕΠΟ: ΚΟΦΙΝΑΣ