ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ

1η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Αποτέ-
λεσμα
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΝΑΡΗΣ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 12/10/2013 10:30  5 - 0
ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ ΛΑΙΛΑΠΑΣ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 12/10/2013 12:15   11 - 0
ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ ΔΑΦΝΗ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 13/10/2013 09:30   14 -1
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟ
ΚΑΙ ΜΙΝΙ
ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 13/10/2013 11:15  1 - 4
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 13/10/2013 13:00  3 - 1
ΡΕΠΟ: ΈΝΩΣΗ           
 
2η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Αποτέ-
λεσμα
ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΚΟΦΙΝΑΣ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 19/10/2013

09:30

1 - 13 
ΈΝΩΣΗ ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ     ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 19/10/2013 11:30  3 - 4
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 19/10/2013  13:30  5 - 1
ΚΑΝΑΡΗΣ ΔΑΦΝΗ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ 20/10/2013  10:15  10 -0
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΗΡΑΚΛΗΣ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 20/10/2013 12:15  3 - 0
ΡΕΠΟ: ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ           

 

 3η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Αποτέ-
λεσμα
ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 09/11/2013 

09:30

 10 -0
ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 09/11/2013 11:30  2 - 1
ΚΑΝΑΡΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 09/11/2013 11:30   0 - 7
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΕΝΩΣΗ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 10/11/2013  10:00   7 - 0
ΔΑΦΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10/11/2013  11:30 0 - 14
ΡΕΠΟ:ΗΡΑΚΛΗΣ           

 

4η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Αποτέ- 
λεσμα
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23/11/2013 

09:30

4 - 1 
ΛΑΙΛΑΠΑΣ      ΚΑΝΑΡΗΣ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23/11/2013  11:30  1 - 12
ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23/11/2013  13:30  8 - 1
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ  Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 24/11/2013  10:15  1 - 1
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 24/11/2013  12:15  1 - 1
ΡΕΠΟ: ΔΑΦΝΗ           

 

 

5η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Γήπεδο  Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Αποτέ-
λεσμα
ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 07/12/2013

09:30

2 - 1 
ΔΑΦΝΗ      ΕΝΩΣΗ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 07/12/2013 11:30  0 - 7
ΚΑΝΑΡΗΣ ΚΟΦΙΝΑΣ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 07/12/2013 13:30  0 - 2
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 08/12/2013   10:15  0 - 4
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΙΛΑΠΑΣ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 08/12/2013   12:15  10 - 1
ΡΕΠΟ: ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ           
6 η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Αποτέ-
λεσμα  
ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18/01/2014 10:00  0 - 0
ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ ΚΑΝΑΡΗΣ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18/01/2014 12:00  8 -1
ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 18/01/2014 10:00  0 -2
ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΑΦΝΗ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 18/01/2014 12:00 11-0
ΕΝΩΣΗ ΚΛΑΣΙΚΟ ΚΑΙ
ΜΙΝΙ
ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 19/01/2014 10:00  2 - 5
ΡΕΠΟ: ΛΑΙΛΑΠΑΣ          
7η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Αποτέ-
λεσμα  
ΔΑΦΝΗ ΗΡΑΚΛΗΣ  Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 01/02/2014 

09:30 

11 -1
ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ  ΚΑΝΑΡΗΣ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ  ΣΑΒΒΑΤΟ 01/02/2014  11:30  4 -2
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 01/02/2014  13:30  3 - 0
ΛΑΙΛΑΠΑΣ  ΕΝΩΣΗ  ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 02/02/2014  09:00   1 - 15
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ  ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΦΑΦΑΛΕΙΟ  ΚΥΡΙΑΚΗ 02/02/2014  11:00   0 - 0
ΡΕΠΟ: ΚΟΦΙΝΑΣ           
8η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Αποτέ-
λεσμα
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 15/02/2014

11:30

 1 - 1
ΚΑΝΑΡΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 16/02/2014 09:00   0 - 4
ΔΑΦΝΗ  ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ  16/02/2014 11:00  0 - 11
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΦΑΦΑΛΕΙΟ  ΚΥΡΙΑΚΗ  16/02/2014 09:00   3 - 0
ΚΟΦΙΝΑΣ  ΕΝΩΣΗ ΦΑΦΑΛΕΙΟ  ΚΥΡΙΑΚΗ  06/02/2014 11:00   3 - 2
ΡΕΠΟ: ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ           

 

9η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Αποτέ-
λεσμα   
ΕΝΩΣΗ  ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ  ΦΑΦΑΛΕΙΟ  ΣΑΒΒΑΤΟ 15/03/2014

11:00 

 7 - 0
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ  ΔΑΦΝΗ  ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ  15/03/2014 09:00   11 - 0
ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ  16/03/2014 11:30   2 - 4
ΚΟΦΙΝΑΣ  ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΦΑΦΑΛΕΙΟ  ΚΥΡΙΑΚΗ  16/03/2014 10:00   2 - 3
ΛΑΙΛΑΠΑΣ  ΗΡΑΚΛΗΣ    ΣΑΒΒΑΤΟ 15/03/2014    1 - 11
ΡΕΠΟ: ΚΑΝΑΡΗΣ           

 

10η αγωνιστική
Γηπεδούχος  Φιλοξενούμενος  Γήπεδο  Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Αποτέ-
λεσμα 
ΔΑΦΝΗ  ΛΑΙΛΑΠΑΣ  Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ  ΣΑΒΒΑΤΟ   

 

 3 - 0 α.α
ΚΑΝΑΡΗΣ  ΕΝΩΣΗ  Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ  ΣΑΒΒΑΤΟ  29/3/14         0 -7  
ΗΡΑΚΛΗΣ  ΚΟΦΙΝΑΣ  Ε.Π.Σ ΧΙΟΥ  ΣΑΒΒΑΤΟ  29/3/14    1- 5
ΚΛΑΣΣΙΚΟ   ΚΑΙ ΜΙΝΙ  ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ  ΦΑΦΑΛΕΙΟ  ΣΑΒΒΑΤΟ  29/3/14 11:00    3 - 1
ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ  ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΦΑΦΑΛΕΙΟ  ΚΥΡΙΑΚΗ      1 - 6
ΡΕΠΟ: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11η αγωνιστική
Γηπεδούχος  Φιλοξενούμενος  Γήπεδο  Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Αποτέ-
λεσμα 
ΚΛΑΣΣΙΚΟ   ΚΑΙ ΜΙΝΙ  ΛΑΙΛΑΠΑΣ       

 

14 - 1
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΝΩΣΗ          1-2
ΚΑΝΑΡΗΣ ΠΟΔ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ         0-3 α,α
ΚΥΒΕΛΗ / ΛΕΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ          1- 4
ΔΑΦΝΗ  ΚΟΦΙΝΑΣ         0 -3 αα
ΡΕΠΟ: ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ