Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΙΟΥ  - Α ΓΥΡΟΣ

1η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενη Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Αποτέ-
λεσμα
ΚΑΡΥΕΣ ΔΑΦΝΗ ΚΑΡΥΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 27/9/14 17:00 2 - 3
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΩΤΗ ΘΥΜΙΑΝΩΝ  ΣΑΒΒΑΤΟ 27/9/14 17:00 3 - 1
ΑΤΛΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28/9/14 17:00 0 - 2
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΝΑΡΗΣ ΧΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 28/9/14 17:00 0 - 4
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΟΜΗΡΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 28/9/14 17:00 1 - 1
ΛΕΩΝ      ΕΝΩΣΗ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27/9/14 17:00 1 - 2
ΠΥΡΓΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΠΥΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27/5/14 17:00 2 -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενη Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Αποτέ-
λεσμα
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΕΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ  ΤΕΤΑΡΤΗ 08/10/14         4 - 0
ΔΑΦΝΗ ΑΤΛΑΣ ΔΑΦΝΩΝΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 15/10/14   1 - 0
ΚΑΛΑΜΩΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ  15/10/14    1 - 1
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 08/10/14   0 - 0
ΚΑΝΑΡΗΣ ΛΕΩΝ ΝΕΝΗΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ  08/10/14   5 - 0
ΟΜΗΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΕΠΣ ΧΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ  08/10/14   2- 0
ΕΝΩΣΗ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΕΝΤΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ  15/10/14   3 - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

3η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενη Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Αποτέ-
λεσμα
ΚΑΡΥΕΣ ΑΤΛΑΣ ΚΑΡΥΩΝ    ΣΑΒΒΑΤΟ 11/10/14 16:30  6 - 0
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 12/10/14 16:30 2 -  1
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 12/10/14 16:30 1 - 3
ΛΕΩΝ  ΚΑΛΑΜΩΤΗ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 12/10/14 16:30 1 - 2
ΠΥΡΓΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΠΥΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 12/10/14 16:30 1 - 0
ΕΝΩΣΗ ΟΜΗΡΟΣ ΣΕΝΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 11/10/14 16:30 0 - 4
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΝΑΡΗΣ ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11/10/14  16:30  0 -4

 

 

 

 

 

 

 

 

4η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενη Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Αποτέ-
λεσμα
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΡΥΕΣ ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 19/10/14 16:30 0 - 1
ΑΤΛΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 18/10/14 16:30 2 - 2
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΩΝ ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19/10/14 16:30 1 - 0
ΔΑΦΝΗ  ΠΥΡΓΟΣ ΔΑΦΝΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 18/10/14 16:30 5 - 0
ΚΑΛΑΜΩΤΗ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 19/10/14 16:30 2 - 2
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΕΝΩΣΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 18/10/14 16:30 3 - 0
ΚΑΝΑΡΗΣ ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΝΗΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19/10/14 16:30 5 -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενη Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία  Ώρα     Αποτέ- 
λεσμα
ΚΑΡΥΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΡΥΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 25/10/14    16:00  4 - 3
ΛΕΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25/10/14 16:30 2 - 2
ΠΥΡΓΟΣ ΑΤΛΑΣ ΠΥΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 25/10/14 16:00 2 - 2
ΚΛΑΣΣΙΚΟ     ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ  ΣΑΒΒΑΤΟ  25/10/14 16:00 0 - 3
ΕΝΩΣΗ  ΔΑΦΝΗ ΣΕΝΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 26/10/14 16:00 1 - 5
ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΑΜΩΤΗ ΕΠΣ ΧΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 25/10/14 16:00 1 - 0
ΚΑΝΑΡΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΝΕΝΗΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26/10/14 16:00 2 - 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενη Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Αποτέ-
λεσμα
ΛΕΩΝ ΚΑΡΥΕΣ ΦΑΦΑΛΕΙΟ   ΣΑΒΒΑΤΟ  01/11/12 15:30 2 - 0
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 01/11/12 15:00 2 - 1
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 01/11/12 15:00 4 - 2
 ΑΤΛΑΣ ΕΝΩΣΗ ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 01/11/12 15:00 0 - 0
 ΗΡΑΚΛΗΣ ΟΜΗΡΟΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 02/11/12 15:00 1 - 1
ΔΑΦΝΗ ΚΑΝΑΡΗΣ ΔΑΦΝΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 02/11/12 15:00 1 - 1
ΚΑΛΑΜΩΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ   02/11/12 15:00  1 - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενη Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Αποτέ-
λεσμα
ΚΑΡΥΕΣ ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΡΥΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 09/11/14 15:00  0 - 0
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΛΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ  08/11/14 15:00  1 - 5
ΕΝΩΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΕΝΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 09/11/14 15:00  0 - 2
ΟΜΗΡΟΣ  ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΠΣ ΧΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 09/11/14 15:00  1-  2
ΚΑΝΑΡΗΣ  ΑΤΛΑΣ ΝΕΝΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 08/11/14 15:00  2 - 0
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 09/11/14 15:00 1 - 2
ΚΑΛΑΜΩΤΗ ΔΑΦΝΗ ΚΑΛΛΑΜΩΤΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 08/11/14 15:00  0 - 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενη Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Αποτέ-
λεσμα
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΡΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΤΑΔΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ    15/11/14         15:00  1 - 2
ΠΥΡΓΟΣ ΕΝΩΣΗ ΠΥΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 16/11/14 15:00 0 - 3
ΛΕΩΝ ΟΜΗΡΟΣ  ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ  15/11/14 15:00 0 - 7
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ  ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 16/11/14 15:00 0 - 3
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 16/11/14 15:00 3 - 1
ΑΤΛΑΣ ΚΑΛΑΜΩΤΗ ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16/11/14 15:00 2 - 0
ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΑΦΝΗ ΘΥΜΙΑΝΩΝ  ΣΑΒΒΑΤΟ 15/11/14 15:00  4 - 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενη Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Αποτέ-
λεσμα
ΚΑΡΥΕΣ ΕΝΩΣΗ ΚΑΡΥΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/11/14 15:00 0 - 1
ΟΜΗΡΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΕΠΣ ΧΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22/11/14 15:00 4 -0
ΚΑΝΑΡΗΣ  ΠΥΡΓΟΣ ΝΕΝΗΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/11/14 15:00 2 - 0
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ  ΛΕΩΝ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 22/11/14 15:00 4 -0
ΚΑΛΑΜΩΤΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 22/11/14 15:00 0 - 3
ΔΑΦΝΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΔΑΦΝΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/11/14 15:00  1- 0
ΑΤΛΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/11/14 15:00 0 - 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενη Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Αποτέ-
λεσμα
ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΣ ΧΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 30/11/14    15:00  5 - 0
ΕΝΩΣΗ ΚΑΝΑΡΗΣ ΣΕΝΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ  30/11/14 15:00   1 - 4
ΚΛΑΣΣΙΚΟ  ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ   30/11/14 15:00 1 - 4
ΠΥΡΓΟΣ  ΚΑΛΑΜΩΤΗ ΠΥΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 30/11/14 15:00  0 - 0
ΛΕΩΝ ΔΑΦΝΗ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29/11/14 15:00 1 - 2
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 29/11/14 15:00 1 -3
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΑΤΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΤΑΔΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29/11/14 15:00 4- 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενη Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Αποτέ-
λεσμα
ΚΑΡΥΕΣ ΚΑΝΑΡΗΣ ΚΑΡΥΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7/12/14 15:00 0- 6
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7/12/14 15:00  3 - 2
ΚΑΛΑΜΩΤΗ  ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 7/12/14 15:00 0 - 0
ΔΑΦΝΗ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΔΑΦΝΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 6/12/14 15:00  2- 0
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΥΡΓΟΣ  ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 6/12/14 15:00 4 - 0
ΑΤΛΑΣ ΛΕΩΝ ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7/12/14 15:00 1 - 2
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 6/12/14 15:00 1- 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενη Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Αποτέ-
λεσμα
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΚΑΡΥΕΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12/14 15:00 6 - 0
ΚΑΝΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΤΗ ΝΕΝΗΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12/14 15:00 4 - 0
ΟΜΗΡΟΣ ΔΑΦΝΗ ΕΠΣ ΧΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12/14 15:00  2 - 0
ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΝΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 13/12/14 15:00 1 - 2
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΑΤΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12/14 15:00  1 - 0
ΠΥΡΓΟΣ  ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΠΥΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 13/12/14 15:00 2 - 1
ΛΕΩΝ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13/12/14 15:00  1 - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενη Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Αποτέ-
λεσμα
ΚΑΡΥΕΣ ΚΑΛΑΜΩΤΗ ΚΑΡΥΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 20/12/14 15:00  2 - 2
ΔΑΦΝΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΔΑΦΝΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12/14 15:00  
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΝΑΡΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 20/12/14 15:00 3 -4
ΑΤΛΑΣ ΟΜΗΡΟΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12/14 15:00  
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12/14 15:00  
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12/14 15:00  
ΠΥΡΓΟΣ ΛΕΩΝ ΠΥΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12/14 15:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β ΓΥΡΟΣ