ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ου Γύρου

2014-01-11 00:42

2ος Γύρος ΑΝΔΡΩΝ

14η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενη Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία  Ώρα Αποτέλεσμα
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ  15/01/2014  16:00   0 - 7
ΑΤΛΑΣ  ΚΑΡΥΕΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 18/01/2014  15:00   3 - 1
ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΚΑΙΝΑ  ΣΕΝΤΑ  ΣΑΒΒΑΤΟ 18/01/2014  15:00   1 - 2
 ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ  19/01/2014  12:00   4 -7
 ΚΟΦΙΝΑΣ ΔΟΞΑ ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ  19/01/2014  12:00   0 -1
ΘΥΕΛΛΑ  ΛΕΩΝ  ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ  19/01/2014  12:00   1 - 2
ΡΕΠΟ: Α.Ε ΧΙΟΥ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ           

15η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενη Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Αποτέλεσμα

 ΛΕΩΝ

ΚΟΦΙΝΑΣ 

ΦΑΦΑΛΕΙΟ 

ΤΕΤΑΡΤΗ

22/01/2014 

16:00 

 4 - 1

 ΦΑΡΚΑΙΝΑ

Α.Ε ΧΙΟΥ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 

ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ

25/01/2014 

15:00 

2-1

 ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ

ΕΝΩΣΗ 

ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 

26/01/2014 

15:00 

0 -3

 ΚΑΡΥΕΣ

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ 

ΚΑΡΥΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 

26/01/2014 

12:00 

 4-0

 ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ 

ΘΥΕΛΛΑ 

ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 

26/01/2014 

12:00 

2 -3

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΤΛΑΣ 

ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 

26/01/2014 

12:00 

 0 -0

ΡΕΠΟ: ΔΟΞΑ 

 

 

 

 

 
16η αγωνιστική   
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενη Γήπεδο Ημέρα       Ημερομηνία Ώρα     Αποτέλεσμα 
Α.Ε ΧΙΟΥ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΔΟΞΑ  ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ  ΤΕΤΑΡΤΗ  29/01/2014  15:00      0 - 0   
ΑΤΛΑΣ  ΘΥΕΛΛΑ ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ  01/02/2014 15:00  3 -1
ΕΝΩΣΗ ΚΑΡΥΕΣ ΣΕΝΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 01/02/2014 15:00  0 - 0
 ΚΟΦΙΝΑΣ ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ  ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ  ΣΑΒΒΑΤΟ  01/02/2014  11:00  1 - 2
 ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ  ΜΙΝΙ ΦΑΡΚΑΙΝΑ   ΦΑΦΑΛΕΙΟ  ΚΥΡΙΑΚΗ  02/02/2014  13:30   2 - 1
 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΦΑΦΑΛΕΙΟ  ΚΥΡΙΑΚΗ  02/02/2014  16:00   1- 3
 ΡΕΠΟ: ΛΕΩΝ          
 
 
 
 
 
 
 
 
17η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενη Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Αποτέλεσμα
ΘΥΕΛΛΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05/02/2014 15:00  3 - 0
ΚΑΡΥΕΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟ
 ΚΑΙ ΜΙΝΙ

ΚΑΡΥΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 08/02/2014 15:00  4  -3
ΛΕΩΝ Α.Ε ΧΙΟΥ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 08/02/2014  15:00 4 -1
ΑΤΛΑΣ ΚΟΦΙΝΑΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 09/02/2014 12:00  5 -0
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ  ΚΥΡΙΑΚΗ 09/02/2014 15:00  2 - 2
ΦΑΡΚΑΙΝΑ ΔΟΞΑ ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 09/02/2014 12:00 1 - 3
ΡΕΠΟ: ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ          
 
18η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενη  Γήπεδο  Ημέρα  Ημερομηνία   Ώρα     Αποτέλεσμα 
ΔΟΞΑ ΛΕΩΝ  ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ  ΣΑΒΒΑΤΟ  15/02/2014  15:00    2 -3
ΚΑΡΥΕΣ ΦΑΡΚΑΙΝΑ  ΚΑΡΥΩΝ        ΣΑΒΒΑΤΟ  15/02/2014   15:00   3 - 0
Α.Ε ΧΙΟΥ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ  ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ   ΣΑΒΒΑΤΟ  15/02/2014    11:00    3 - 0
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ    ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ  16/02/2014   12:00  2 - 0
ΕΝΩΣΗ  ΘΥΕΛΛΑ   ΣΕΝΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ  16/02/2014  15:00   2 - 1
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ  ΚΟΦΙΝΑΣ  ΦΑΦΑΛΕΙΟ  ΚΥΡΙΑΚΗ  16/02/2014  13:00   0 - 4
ΡΕΠΟ: ΑΤΛΑΣ           
 
19η αγωνιστική
Γηπεδούχος          Φιλοξενούμενη  Γήπεδο Ημέρα         Ημερομηνία   Ώρα Αποτέλεσμα
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΡΥΕΣ  ΦΑΦΑΛΕΙΟ  ΤΕΤΑΡΤΗ  19/02/2014   17:30  0 - 3
 ΑΤΛΑΣ Α.Ε ΧΙΟΥ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ  ΘΥΜΙΑΝΩΝ  ΣΑΒΒΑΤΟ  22/02/2014   15:00  3 - 0
 ΦΑΡΚΑΙΝΑ ΛΕΩΝ  ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ  ΚΥΡΙΑΚΗ   23/02/2014  12:00   0 - 3
 ΘΥΕΛΛΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ  ΜΙΝΙ  ΘΥΜΙΑΝΩΝ  ΚΥΡΙΑΚΗ  23/02/2014  12:00   2 - 2
 ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ ΔΟΞΑ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ  23/02/2014  12:00   0 - 6
 ΚΟΦΙΝΑΣ ΕΝΩΣΗ  ΦΑΦΑΛΕΙΟ  ΚΥΡΙΑΚΗ  23/02/2014  12:00  2 - 2
 ΡΕΠΟ: ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ        
 
 
20η αγωνιστική
Γηπεδούχος Φιλοξενούμενη     Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία  Ώρα  Αποτέλεσμα 
 Α.Ε ΧΙΟΥ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ  26/02/2014   15:00   1 - 0
ΛΕΩΝ  ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ  ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ  01/03/2014   11:00  6 - 0
ΔΟΞΑ ΑΤΛΑΣ  ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ  ΣΑΒΒΑΤΟ  01/03/2014  15:00   1 - 3
 ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΚΟΦΙΝΑΣ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ  01/03/2014  15:00  2 - 1
ΚΑΡΥΕΣ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΡΥΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ   02/03/2014  15:00   2 - 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΑΡΚΑΙΝΑ ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ  ΚΥΡΙΑΚΗ  02/03/2014  12:00   1 - 4
ΡΕΠΟ:ΕΝΩΣΗ           
21η αγωνιστική 
Γηπεδούχος     Φιλοξενούμενη     Γήπεδο  Ημέρα       Ημερομηνία Ώρα      Αποτέλεσμα 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ  ΔΟΞΑ ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ  05/03/2014   16:00   1 - 5
ΦΑΡΚΑΙΝΑ  ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ  ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ  ΣΑΒΒΑΤΟ 08/03/2014  11:00    1 - 0
 ΑΤΛΑΣ  ΛΕΩΝ ΘΥΜΙΑΝΩΝ  ΣΑΒΒΑΤΟ  08/03/2014  15:00  4 - 0
 ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΑΡΥΕΣ ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ  ΚΥΡΙΑΚΗ 09/03/2014 12:00  1 - 3
ΕΝΩΣΗ  ΑΕ.ΧΙΟΥ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΣΕΝΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 09/03/2014  15:00     5 - 0
 ΘΥΕΛΛΑ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΥΜΙΑΝΩΝ    ΚΥΡΙΑΚΗ 09/03/2014  12:00   1 - 0
 ΡΕΠΟ:ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ          
22η αγωνιστική
Γηπεδούχος         Φιλοξενούμενη  Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία  Ώρα Αποτέλεσμα
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΦΙΝΑΣ            ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ  KΥΡΙΑΚΗ 16/03/2014  15:00   1 - 1
 ΛΕΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΦΑΦΑΛΕΙΟ  ΣΑΒΒΑΤΟ 15/03/2014 16:00   2 - 1
ΘΥΕΛΛΑ ΦΑΡΚΑΙΝΑ  ΘΥΜΑΙΝΩΝ  ΣΑΒΒΑΤΟ  15/03/2014 15:00   1 - 2
 Α.Ε ΧΙΟΥ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ  ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 16/03/2014 12:00   0 - 2
ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ  ΑΤΛΑΣ  ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ  16/03/2014 12:00   0 - 3
ΔΟΞΑ ΕΝΩΣΗ   ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ  16/03/2014  15:00   1 - 2
ΡΕΠΟ:ΚΑΡΥΕΣ    

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23η αγωνιστική
Γηπεδούχος         Φιλοξενούμενη  Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία  Ώρα Αποτέλεσμα
ΦΑΡΚΑΙΝΑ ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ Τετάρτη 19/03/14 16:00  2 - 4
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ  ΦΑΦΑΛΕΙΟ Σάββατο 22/03/14 11:00 1 - 5
ΚΟΦΙΝΑΣ ΘΥΕΛΛΑ  ΦΑΦΑΛΕΙΟ Σάββατο 22/03/14 15:30 0 - 1
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΔΟΞΑ ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ Κυριακή 23/03/14 13:00  1 - 2
ΑΕ ΧΙΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΚΑΡΥΕΣ ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ Κυριακή 23/03/14 11:00 2 - 4
ΕΝΩΣΗ  ΛΕΩΝ  ΣΕΝΤΑ Κυριακή 23/03/14 12:00  2 -0 
Ρεπό: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ          
 
 
24η αγωνιστική
Γηπεδούχος         Φιλοξενούμενη  Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία  Ώρα Αποτέλεσμα
ΚΟΦΙΝΑΣ ΦΑΡΚΑΙΝΑ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ Τετάρτη 26/03/14 16:00 2 - 1
ΑΤΛΑΣ  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ Σάββατο 29/03/14 15:30  4 - 0
ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ Κυριακή 30/03/14 12:00 0 - 4
 ΔΟΞΑ ΚΑΡΥΕΣ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ Κυριακή 30/03/14 12:00  1 - 2
ΛΕΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΦΑΦΑΛΕΙΟ Κυριακή 30/03/14 12:00 3 - 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΙΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ Κυριακή 30/03/14 14:00 3- 0
Ρεπό: ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ          
 

25η αγωνιστική
Γηπεδούχος         Φιλοξενούμενη  Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία  Ώρα Αποτέλεσμα
ΔΟΞΑ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ         2 - 0
ΑΕ ΧΙΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΘΥΕΛΛΑ          2 - 2
ΦΑΡΚΑΙΝΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ     2/4/2014    5 - 0
ΕΝΩΣΗ ΑΤΛΑΣ         2 - 2
ΚΑΡΥΕΣ ΛΕΩΝ         2 -0
ΚΛΑΣΣΙΚΟ  ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ     5/4/2014    3 - 1
Ρεπό:ΚΟΦΙΝΑ            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26η αγωνιστική
Γηπεδούχος         Φιλοξενούμενη  Γήπεδο Ημέρα Ημερομηνία  Ώρα Αποτέλεσμα
ΘΥΕΛΛΑ ΔΟΞΑ     9/4/14    0 - 0
 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΕΝΩΣΗ     9/4/14    0 - 5
ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ ΚΑΡΥΕΣ         1 - 2
ΛΕΩΝ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ          4 - 1
ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ ΧΙΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ          4 - 1
ΑΤΛΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ          1- 0
Ρεπό:ΦΑΡΚΑΙΝΑ          

 

 

 

 

1ος ΓΥΡΟΣ