ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ

2018-06-22 18:50

Η σύνθεση  του νέου ,ανανεωμένου,  Διοικητικού Συμβουλίου του Κλασσικού  είναι:

  • Σεράφη Χριστίνα   Πρόεδρος
  • Αγγουλές Εμμανουήλ Αντιπρόεδρος
  • Ιωαννίδου Φωτεινή Γραμματέας
  • Μισαηλίδης Ευάγγελος Ταμίας
  • Γιαννάρα  Φωτεινή  Μέλος
  • Κουγιούλη Θεοδοσία Μέλος
  • Γεωργούλης Νικόλαος Μέλος

Αναπληρωματικά μέλη : Κουρουνιώτης Νικόλαος , Γκέκας Κωνσταντίνος και Αργυρώ-Μαρία Κασαμπά

 Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο τους.