ΑΝΔΡΩΝ

1η Αγωνιστική

Ομάδες

Γήπεδο

Ημέρα

Ημ/νία

Ώρα

Αποτέλεσμα

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  -  ΚΛΑΣΣΙΚΟ

ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ

26/9/15

17:00

1 - 0

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΘΥΕΛΛΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

27/9/17

14:00

1 - 1

 ΚΟΦΙΝΑΣ - ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ

26/9/15

11:00

4 - 2

ΑΤΛΑΣ  - ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ

ΘΥΜΙΑΝΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ

26/9/15

17:00

7 - 0

ΦΑΡΚΑΙΝΑ  - ΚΥΒΕΛΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ

23/9/15

16:30

3 -1 

Ρεπό: ΛΕΩΝ

2η Αγωνιστική

Ομάδες

Γήπεδο

Ημέρα

Ημ/νία

Ώρα

Αποτέλεσμα

ΚΥΒΕΛΗ - ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ

ΦΑΦΑΛΙΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ

30/9/15

17:00

8 - 1

ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - ΦΑΡΚΑΙΝΑ 

ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ

4/10/15

12:00

1 - 3

ΘΥΕΛΛΑ - ΑΤΛΑΣ

ΘΥΜΙΑΝΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ

3/10/15

17:00

4 - 1

ΚΛΑΣΣΙΚΟ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΦΑΦΑΛΙΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

4/10/15

17:00

1 - 2

ΛΕΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΦΑΦΑΛΙΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ

3/10/15

17:00

1 - 0

Ρεπό: ΚΟΦΙΝΑΣ
 

3η Αγωνιστική

Ομάδες

Γήπεδο

Ημέρα

Ημ/νία

Ώρα

Αποτέλεσμα

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ - ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ

ΦΑΦΑΛΙΕΙΟ 

ΣΑΒΒΑΤΟ

10/10/15

11:00

1 - 6

ΚΥΒΕΛΗ - ΘΥΕΛΛΑ

ΦΑΦΑΛΙΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

11/10/15

14:00

1 - 3

ΑΤΛΑΣ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ

ΘΥΜΙΑΝΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ

11/10/15

16:30

2 - 4

ΚΟΦΙΝΑΣ - ΛΕΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 

10/10/15

16:30

1 - 4

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 

10/10/15

16:30

1 - 1

Ρεπό: ΦΑΡΚΑΙΝΑ

 

4η Αγωνιστική

Ομάδες

Γήπεδο

Ημέρα

Ημ/νία

Ώρα

Αποτέλεσμα

ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ

ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ

18/10/15

12:00

0 -2

ΚΛΑΣΣΙΚΟ - ΚΥΒΕΛΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

18/10/15

12:00

2 - 4

ΛΕΩΝ -  ΦΑΡΚΑΙΝΑ

ΦΑΦΑΛΙΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ

17/10/15

16:30

0 - 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΑΤΛΑΣ

ΦΑΦΑΛΙΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

18/10/15

12:00

2 - 3

ΚΟΦΙΝΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ

14/10/15

16:30

2 - 0

Ρεπό: ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ 
 

5η Αγωνιστική

Ομάδες

Γήπεδο

Ημέρα

Ημ/νία

Ώρα

Αποτέλεσμα

ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ

ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ

15/11/15

12:00

1- 2

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ - ΛΕΩΝ

ΦΑΦΑΛΙΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

1/11/15

12:00

0 - 7

ΚΥΒΕΛΗ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΦΑΦΑΛΙΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ

31/10/15

16:00

0 - 4

ΦΑΡΚΑΙΝΑ - ΚΟΦΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

1/11/15

15:00

2 - 2

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  - ΑΤΛΑΣ

ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ

1/11/15

15:00

1 - 0

Ρεπό: ΘΥΕΛΛΑ
 

6η Αγωνιστική

Ομάδες

Γήπεδο

Ημέρα

Ημ/νία

Ώρα

Αποτέλεσμα

ΛΕΩΝ - ΘΥΕΛΛΑ

ΦΑΦΑΛΙΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ

4/11/15

15:30

6 - 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ

7/11/15

11:00

1 - 1

ΚΟΦΙΝΑΣ - ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

8/11/15

12:00

5 - 0

ΑΤΛΑΣ - ΚΥΒΕΛΗ

ΘΥΜΙΑΝΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ

7/11/15

15:00

1 - 0

ΦΑΡΚΑΙΝΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ

4/11/15

15:00

1 - 2

Ρεπό: ΚΛΑΣΣΙΚΟ
 

7η Αγωνιστική

Ομάδες

Γήπεδο

Ημέρα

Ημ/νία

Ώρα

Αποτέλεσμα

ΚΛΑΣΣΙΚΟ - ΛΕΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ

21/11/15

15:00

0 - 2

ΘΥΕΛΛΑ - ΚΟΦΙΝΑΣ

ΘΥΜΙΑΝΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ

21/11/15

15:00

1 - 3

ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - ΑΤΛΑΣ

ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ

22/11/15

12:00

3 - 0

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ -  ΦΑΡΚΑΙΝΑ

ΦΑΦΑΛΙΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

22/11/15

12:00

0 - 2

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΚΥΒΕΛΗ

ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ

22/11/15

15:00

3 - 1

Ρεπό: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 

8η Αγωνιστική

Ομάδες

Γήπεδο

Ημέρα

Ημ/νία

Ώρα

Αποτέλεσμα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΛΕΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ

2/12/14

15:00

2 -1

ΚΟΦΙΝΑΣ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

6/12/15

12:00

3 - 2

ΦΑΡΚΑΙΝΑ - ΘΥΕΛΛΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

6/12/15

15:00

0 - 6

ΚΥΒΕΛΗ - ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ

ΦΑΦΑΛΙΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ

5/12/15

11:00

1 - 2

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ -ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΦΑΦΑΛΙΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ

5/12/15

15:30

1 - 9

Ρεπό: ΑΤΛΑΣ

 

9η Αγωνιστική

Ομάδες

Γήπεδο

Ημέρα

Ημ/νία

Ώρα

Αποτέλεσμα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΚΟΦΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ

9/12/15

15:00

0 - 1

ΛΕΩΝ - ΑΤΛΑΣ

ΦΑΦΑΛΙΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ

9/12/15

15:30

2 - 1

ΚΛΑΣΣΙΚΟ -  ΦΑΡΚΑΙΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

13/12/15

11:00

3 - 3

ΘΥΕΛΛΑ - ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ

ΘΥΜΙΑΝΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ

13/12/15

15:00

5 - 0

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ

ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΑΤΟ

12/12/15

11:00

6 - 1

Ρεπό: ΚΥΒΕΛΗ
 

10η Αγωνιστική

Ομάδες

Γήπεδο

Ημέρα

Ημ/νία

Ώρα

Αποτέλεσμα

ΑΤΛΑΣ - ΚΟΦΙΝΑΣ

ΘΥΜΙΑΝΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ

9/01/16

15:00

1 - 2

ΦΑΡΚΑΙΝΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

10/01/16

12:00

0 - 2

ΚΥΒΕΛΗ - ΛΕΩΝ

ΦΑΦΑΛΙΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ

9/01/16

15:00

0 - 8

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ

ΦΑΦΑΛΙΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

10/01/16

12:00

0 - 5

ΘΥΕΛΛΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΔΝΑΦΝΩΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ

9/01/16

15:00

0 - 1

Ρεπό: ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ 
 

11η Αγωνιστική

Ομάδες

Γήπεδο

Ημέρα

Ημ/νία

Ώρα

Αποτέλεσμα

ΚΛΑΣΣΙΚΟ - ΘΥΕΛΛΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ

13/01/16

15:00

2 -3

ΛΕΩΝ - ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ

ΦΑΦΑΛΙΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ

16/01/16

11:00

4 - 0

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ

16/01/16

15:00

3 - 0

ΚΟΦΙΝΑΣ - ΚΥΒΕΛΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

17/01/16

12:00

0 - 0

ΑΤΛΑΣ - ΦΑΡΚΑΙΝΑ

ΘΥΜΙΑΝΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ

16/01/16

15:00

2 - 1

Ρεπό: AΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

 

12η Αγωνιστική

Ομάδες

Γήπεδο

Ημέρα

Ημ/νία

Ώρα

Αποτέλεσμα

 ΚΛΑΣΣΙΚΟ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Τετάρτη

03/02/16

15:30

2 -1 

ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ - ΦΑΡΚΑΙΝΑ

ΦΑΦΑΛΙΕΙΟ

Τετάρτη

03/02/16

15:30

1 - 1

ΘΥΕΛΛΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΤΜΙΑΝΩΝ

Σάββατο

06/02/16

15:30

5 - 1

Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ

ΟΙΝΟΥΣΣΣΩΝ

Κυριακή

07/02/16

12:00

3 - 2

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ - ΑΤΛΑΣ 

ΦΑΦΑΛΙΕΙΟ

Κυριακή

07/02/16

12:00

0 - 5

Ρεπό: ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ

 

13η Αγωνιστική

Ομάδες

Γήπεδο

Ημέρα

Ημ/νία

Ώρα

Αποτέλεσμα

 ΦΑΡΚΑΙΝΑ -  ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Σάββατο

13/02/16

11:00

2 - 0

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -  ΚΛΑΣΣΙΚΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Σάββατο

13/02/16

15:30

0 - 0

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  - ΛΕΩΝ 

ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ

Σάββατο

13/02/16

15:30

1 - 2

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ - ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ

ΦΑΦΑΛΙΕΙΟ

Κυριακή

14/02/16

12:00

1 - 4

ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ

ΘΥΜΙΑΝΩΝ

Κυριακή

14/02/16

15:30

1 - 2

Ρεπό: ΚΟΦΙΝΑΣ

 

14η Αγωνιστική

Ομάδες

Γήπεδο

Ημέρα

Ημ/νία

Ώρα

Αποτέλεσμα

ΛΕΩΝ  - ΚΟΦΙΝΑ

ΦΑΦΑΛΙΕΙΟ

Τετάρτη

17/02/16

15:30

3 - 3

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Τετάρτη

17/02/16

15:30

3 - 0

ΘΥΕΛΛΑ  -  ΚΥΒΕΛΗ

ΘΥΜΙΑΝΩΝ

Σάββατο

20/02/16

15:30

2 - 0

 ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - . ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ

ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Κυριακή

21/02/16

12:00

5 - 0

ΚΛΑΣΣΙΚΟ  - ΑΤΛΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Κυριακή

21/02/16

12:00

0 - 1

Ρεπό: ΦΑΡΚΑΙΝΑ

 

15η Αγωνιστική

Ομάδες

Γήπεδο

Ημέρα

Ημ/νία

Ώρα

Αποτέλεσμα

ΘΥΕΛΛΑ  - ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ

ΘΥΜΙΑΝΩΝ

Σάββατο

27/02/16

11:00

2 - 1

 ΦΑΡΚΑΙΝΑ - ΛΕΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Σάββατο

27/02/16

15:30

0 - 4

ΚΥΒΕΛΗ  -  ΚΛΑΣΣΙΚΟ 

ΦΑΦΑΛΙΕΙΟ

Κυριακή

28/02/16

12:30

1 - 0

ΑΤΛΑΣ  - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΥΜΙΑΝΩΝ

Κυριακή

28/02/16

12:30

0 - 1

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΚΟΦΙΝΑΣ

ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ

Κυριακή

28/02/16

12:30

2 - 3

Ρεπό: ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ 

 

16η Αγωνιστική

Ομάδες

Γήπεδο

Ημέρα

Ημ/νία

Ώρα

Αποτέλεσμα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΚΥΒΕΛΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Τετάρτη

02/03/16

15:30

2 - 0

ΚΛΑΣΣΙΚΟ  - ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Σάββατο

05/03/16

11:00

1 - 2

ΑΤΛΑΣ  - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

ΘΥΜΙΑΝΩΝ

Σάββατο

05/03/16

15:30

1 - 0

ΛΕΩΝ  - ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ

ΦΑΦΑΛΙΕΙΟ

Κυριακή

06/03/16

12:00

8 - 0

 ΚΟΦΙΝΑΣ - ΦΑΡΚΑΙΝΑ

ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Κυριακή

06/03/16

15:30

0 - 3

Ρεπό: ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ

 

17η Αγωνιστική

Ομάδες

Γήπεδο

Ημέρα

Ημ/νία

Ώρα

Αποτέλεσμα

ΘΥΕΛΛΑ  - ΛΕΩΝ 

ΘΥΜΙΑΝΩΝ

Τετάρτη

16/03/16

16:00

1 - 3

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ - ΚΟΦΙΝΑΣ

ΦΑΦΑΛΙΕΙΟ

Κυριακή

20/03/16

11:00

0 - 5

ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Κυριακή

20/03/16

12:00

1 - 2

ΚΥΒΕΛΗ -  ΑΤΛΑΣ 

ΦΑΦΑΛΙΕΙΟ

Κυριακή

20/03/16

13:00

0 - 1

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  -  ΦΑΡΚΑΙΝΑ

ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ

Κυριακή

20/03/16

13:00

1 - 1

Ρεπό: ΚΛΑΣΣΙΚΟ 

 

18η Αγωνιστική

Ομάδες

Γήπεδο

Ημέρα

Ημ/νία

Ώρα

Αποτέλεσμα

ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ -  ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ

ΘΥΜΙΑΝΩΝ

Σάββατο

26/03/16

11:00

0 - 1

ΚΟΦΙΝΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Σάββατο

26/03/16

16:00

1 - 2

ΦΑΡΚΑΙΝΑ - ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ

ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Σάββατο

26/03/16

16:00

5 - 1

ΚΥΒΕΛΗ -  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

ΦΑΦΑΛΙΕΙΟ

Κυριακή

27/03/16

13:00

0 - 2

ΛΕΩΝ  -  ΚΛΑΣΣΙΚΟ 

ΦΑΦΑΛΙΕΙΟ

Κυριακή

27/03/16

16:00

3 - 2

Ρεπό: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 

19η Αγωνιστική

Ομάδες

Γήπεδο

Ημέρα

Ημ/νία

Ώρα

Αποτέλεσμα

ΛΕΩΝ  - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΦΑΦΑΛΙΕΙΟ

Τετάρτη

30/03/16

16:00

2 - 0

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  -  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ

ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ

Σάββατο

02/04/16

16:00

8 - 0

ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - ΚΥΒΕΛΗ

ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Κυριακή

03/04/16

12:00

6 - 0

ΚΛΑΣΣΙΚΟ  - .ΚΟΦΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Κυριακή

03/04/16

13:00

0 - 2

ΘΥΕΛΛΑ - ΦΑΡΚΑΙΝΑ

ΘΥΜΙΑΝΩΝ

Κυριακή

03/04/16

13:00

6 - 0

Ρεπό: ΑΤΛΑΣ 

 

20η Αγωνιστική

Ομάδες

Γήπεδο

Ημέρα

Ημ/νία

Ώρα

Αποτέλεσμα

.ΚΟΦΙΝΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 

 

 

 

1 - 3

ΑΤΛΑΣ  - ΛΕΩΝ 

 

 

 

 

2 - 2

ΦΑΡΚΑΙΝΑ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ

 

 

 

 

1 - 3 

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ - ΘΥΕΛΛΑ

 

 

 

 

0 - 6

ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

 

 

 

 

4 - 1

Ρεπό:  ΚΥΒΕΛΗ

 

21η Αγωνιστική

Ομάδες

Γήπεδο

Ημέρα

Ημ/νία

Ώρα

Αποτέλεσμα

ΚΟΦΙΝΑΣ -  ΑΤΛΑΣ 

 

 

 

 

2 - 0

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΦΑΡΚΑΙΝΑ

 

 

 

 

2  - 0

ΛΕΩΝ -  ΚΥΒΕΛΗ

 

 

 

 

7 - 1

ΚΛΑΣΣΙΚΟ  -  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ

 

 

 

 

4 - 1

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  - ΘΥΕΛΛΑ

 

 

 

 

1 - 2

Ρεπό: ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ 

 

22η Αγωνιστική

Ομάδες

Γήπεδο

Ημέρα

Ημ/νία

Ώρα

Αποτέλεσμα

ΘΥΕΛΛΑ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 

 

 

 

 

1 - 1

ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - ΛΕΩΝ 

 

 

 

 

3 - 4

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 

 

 

 

0 - 7

ΚΥΒΕΛΗ -  ΚΟΦΙΝΑΣ

 

 

 

 

3 - 1

ΦΑΡΚΑΙΝΑ - ΑΤΛΑΣ

 

 

 

 

1 - 3

Ρεπό: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ